PROJEKT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE

FSPM understöder för tillfället tolv projekt för utvecklingssamarbete i sju olika länder i både Afrika och Asien. Vi arbetar i Tanzania, Etiopien Benin, Burundi, Laos, Filippinerna och Indien i områden där stora behov finns att möta. Vi vill stöda fattiga och marginaliserade människor till att uppnå en drägligare livssituation.

Projekten är inriktade på antingen utbildning eller hälsa och utförs på platser där samhällets egna resurser inte är tillräckliga för att möta människors behov. Hållbar miljöutveckling är ett annat genomgående tema som beaktas i alla projekt. Två av projekten är så kallad experthjälp, vilket innebär att finländsk personal sänds ut för att arbeta med våra partnerorganisationer och dela med sig av sin kunskap och sina färdigheter.

FSPM är medlemsorganisation i Frikyrklig Samverkan FS och alla FSPM:s projekt för utvecklingssamarbete ingår i FS´ program för utvecklingssamarbete – läs mer på www.frikyrkligsamverkan.fi

Kartan visar i vilka länder FSPM understöder projekt för utvecklingssamarbete under åren 2015 – 2017 (klicka för större bild).
Karta över biståndsprojekten FSPM 2015 - 2017 NY5