PROJEKT FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE

FSPM understöder för tillfället ett projekt för utvecklingssamarbete i Burundi. Vi vill stöda fattiga och marginaliserade människor till att uppnå en drägligare livssituation.

Projektet i Burundis mål är höja civilsamhällets kapacitet att förverkliga de ungas (särskilt flickors och kvinnors) rättigheter och deltagande i samhället genom att förebygga drogmissbruk och människohandel. Projektet främjar uppnåendet av mänskliga rättigheter till ett hälsosamt liv och bättre levnadsstandard för drogmissbrukare och offer för människohandel i provinserna Makamba, Bujumbura, Ruyigi och Cibitoke.

Målen är

– Ökad medvetenhet bland unga, föräldrar, skolrektorer, lärare och administrativa ledare i lokalsamhället i 4 målområden, om förebyggandet av missbruk och människohandel.

– Stärkt kapacitet hos partnerorganisationen (CEPBU) att som ett starkt civilsamhälle och ansvarsbärare verka för och förespråka ungdomars och barns rättigheter i Burundi.

– Ökad kapacitet hos de unga att motstå missbruk och människohandel i Burundi.

Detta är ett projekt där FS Global/FSPM, Samaria Group och CEPBU gemensamt går in för förebyggande verksamhet då det gäller frågor om missbruk och människohandel i Burundi. Kärnområdet för utveckling som projektet söker finna lösningar för, är missbruk av droger och alkohol, samt människohandel, som drabbar de unga, såväl flickor som pojkar i Burundi, vilket leder till ökad migration och sänkt förmåga hos unga att arbeta med utvecklande arbete. Det långsiktiga målet är att förhindra ungdomarnas drogmissbruk, förebygga människohandel och öka kunskapen om dessa frågor i målområdena. Projektet riktar sig till 200 unga från hushåll i fyra provinser, till 50 deltagare i utbildningstillfällen för nationella ledare, lärare och rektorer. Lokalsamhällen med uppskattningsvis 120,250 personer kommer att bli mer medvetna om missbruk och mänskohandel. En annan viktig grupp är de 1,200.000 som kan nås med information på olika sätt och bli medvetna om utmaningarna, genom bl.a. CEPBUs radio ”Ubutumwa bw’Amahoro”.

FSPM är medlemsorganisation i Frikyrklig Samverkan FS och alla FSPM:s projekt för utvecklingssamarbete ingår i FS´ program för utvecklingssamarbete – läs mer på www.frikyrkligsamverkan.fi

Kartan visar i vilka länder FSPM understöder projekt för utvecklingssamarbete under åren 2015 – 2017 (klicka för större bild).