Etiopien

Etiopien är ett nytt land bland  FSPM projekt för utvecklingssamarbete och är det enda landet i Afrika, förutom Liberia, som aldrig varit under kolonialt styre. Etiopien är ett av världens fattigaste länder och har nästmest befolkning i Afrika. Etiopien kämpar för att säkerställa mat åt befolkningen och med att slita sig loss från fattigdom. Media tillgängligheten är begränsad av staten, som kontrollerar och driver de flesta mediakanaler förutom några kommersiella kanaler. Satellit och kortvågsradio, tillsammans med internet tillgänglighet, öppnar dörren för det civila samhället att göra sin röst hörd och att arbeta för sin nationen bästa samt ökad demokratisering.

Media är ett effektivt verktyg i ett land där många allvarliga utvecklingsfrågor söker sin lösning. Media är ett effektivt verktyg för att informera samt utbilda. Genom att utbilda folk inom mediaproduktion och journalism samt genom att låta folk få sin röst hörd genom media gör att deras engagemang i att utveckla deras land kommer att öka samt demokratiska processer förbättras.

FSPM är medlemsorganisation i FS och alla FSPM:s projekt för utvecklingssamarbete  ingår i FS´ program för utvecklingssamarbete – läs mer på www.frikyrkligsamverkan.fi