Burundi

Två stora konflikter som inträffat i Burundi (år 1972 och mellan år 1993 och 2005) har orsakat att många burundier flytt till grannländerna. Tiotusentals burundier som bott i flyktingläger i grannländerna återvänder till Burundi varje år. Det finns ett stort behov av att hjälpa dem att integreras i samhället igen och därför understöder FSPM ett projekt för utvecklingssamarbete i Nyanza Lac. Ca hälften av Nyanza Lacs befolkning är återvändande flyktingar. Många saknar land att odla på och skördarna blir inte tillräckligt stora och många är därför undernärda. Många barn kan inte gå i skola på grund av hungern. I flyktinglägren i grannländerna har utbildning inte erbjudits i tillräcklig utsträckning och på grund av systemen i lägren har många blivit beroende av utomståendes hjälp för att överleva.

Ledarna från den lokala kyrkan såg de stora behoven och ville göra något för att hjälpa återflyttarna. De hade inte tillräckliga resurser och därför hjälper FSPM till. Målet är att integrera återflyttarna i samhället och att förbättra deras hälsotillstånd.

FSPM är medlemsorganisation i FS och alla FSPM:s projekt för utvecklingssamarbete ingår i FS:s program för utvecklingssamarbete – läs mer på www.frikyrkligsamverkan.fi