Indien – skolhemmet i Kodad

Barn skall inte behöva slava på fabriker eller jobba på åkrar – barn skall få gå i skola, leka och leva! Visst! Så vill vi att det skall vara! Men verkligheten är en annan. Miljontals barn i Indien berövas sin barndom på grund av fattigdom och oförståelse för barnens grundläggande behov och rättigheter. 

Finlands Svenska Pingstmission hjälper några av dessa flickor och pojkar. Ute på den indiska landsbygden är det ingen självklarhet att få en säkrad grundutbildning – miljontals barn i Indien får aldrig en chans! Men de som genom understödet från Finland får både omvårdnad och skolundervisning har ett helt annat utgångsläge inför framtiden.

Tack vare många faddrar i främst Finland (några i Sverige) kan FSPM fortsätta att ge ca 160 barn stipendier så att de kan gå i skola, klasserna 1-10. För de flesta av dem skulle alternativet vara att bli fattiga och sårbara daglönare som deras föräldrar. Men tack vare hjälpen från faddrarna öppnar sig ett helt nytt liv!

För att kunna hjälpa fler behöver vi FLER FADDRAR.
Du kan hjälpa ett barn i Indien genom att bli fadder och ge en gåva på 25€/månad. Då får du också information och hälsningar från ditt fadderbarn 2 ggr/år. 

Vill du bli fadder?
Kontaktförsamling är Betaniaförsamlingen i Sibbo. Du kan kontakta fadderkoordinator Bianca Holmberg – bianca.e.holmberg@gmail.com – för mer information.


Här några kommentarer av faddrar som är med och stöder arbetet


Ett enkelt sätt att hjälpa en liten människa

indfad16_650De faddrar som fadderkoordinator Bianca Holmberg har intervjuat tycker det är viktigt att kunna göra något konkret för att hjälpa någon annan.

– Det ger en välbehövlig påminnelse till oss om hur bra vi själva har det, säger Johnny Holmberg och Marina Henning.

Att vara fadder till ett barn på Bethania Residential School eller Janet English Medium School i Indien betyder konkret att du ger ett barn eller en tonåring chansen att gå i skola, vilket deras föräldrar inte har några som helst ekonomiska möjligheter till. Genom Finlands Svenska Pingstmission får sammanlagt 160 barn gratis skolgång och faddrarna spelar en stor roll för att det här ska vara möjligt.

– Det hör till barns rättigheter att få utvecklas och gå i skolan. Här tar vi utbildning för givet men för en stor andel barn i världen är det ingen självklarhet. Det påverkar deras framtid och på lång sikt också hela länders framtid, säger Sara Glasberg om varför hon valde att bli fadder.

För flera av faddrarna är det viktigt att kunna hjälpa på ett konkret sätt och dela med sig till dem som har det sämre ställt.

– Världen känns en aning mindre orättvis när jag kan hjälpa någon annan, säger Maria Skog, som också berättar att en av orsakerna till att hon ville bli fadder var att det sker ganska direkt och utan större administration.

För Ica Holmberg betyder det särskilt mycket att kunna hjälpa just ett barn.

– Barn har en speciell plats i mitt hjärta så det betyder massor. Jag tycker fadderskapet är ett fantastiskt enkelt och bra sätt att kunna hjälpa en liten människa att få en mer betydelsefull vardag, säger hon.

Börje Hedkrok är en av dem som hunnit ha fler än ett fadderbarn. Hans och hans frus nuvarande fadderbarn är det andra i följden. De hör också till de faddrar som har haft möjligheten att besöka barnen på Bethania Residential School.

– För mig betyder fadderverksamheten mycket. Vi besökte skolan i Indien för några år sedan och blev mycket förvånade över hur välorganiserad skolverksamheten var, säger Börje Hedkrok.

Du kan också bli fadder!

• Finlands Svenska Pingstmission stöder med stipendier finansierade av faddrar ca 160 barn på Bethania Residential School och Janet English Medium School i delstaten Andhra Pradesh i Indien.

• Fadderskapet innebär att du genom att betala 25 euro per månad ger ett barn möjlighet till skolgång, mat, kläder och uppehälle.

• Vill du bli fadder?
Kontaktförsamling är Betaniaförsamlingen i Sibbo. Du kan kontakta fadderkoordinator Bianca Holmberg – bianca.e.holmberg@gmail.com – för mer information.

Bethania Residential School i Kodad – Skolhemmet i Kodad