Laos

Brist på IT utbildning var en av orsakerna till att Quest College startades i Laos. De utbildningar som fanns var inte moderna och bara ett litet antal elever kunde gå  de utbildningar som fanns. Med åren har situationen utvecklats och idag finns det många IT utbildningar i Laos men fortfarande finns det ett behov av att erbjuda utbildning med modern teknologi. Ett annat problem är de funktionshindrades situation i Laos. För en funktionshindrad är det ofta svårt att skaffa sig en utbildning och utan utbildning är det svårt att få jobb och en inkomst för att klara sig. Quest College har därför ett speciellt fokus på funktionshindrade och erbjuder dem stipendier och minst 10 % av platserna på utbildningen.

FSPM är en medlemsorganisation i FS och alla FSPM:s biståndsprojekt ingår i FS biståndsprogram – läs mer på  www.frikyrkligsamverkan.fi