Filippinerna


30 miljoner personer
 lever på mindre än 2 dollar per dag i Filippinerna. Trots att landet hör till de asiatiska länder som har en snabbt växande ekonomi. De ekonomiska framstegen når inte ut  till alla på landsbygden. En allt- för ensidig jordbrukshantering får ekonomin att stagnera och resurser att utveckla sitt jordbruk saknas hos många. Med förhållandevis enkla medel och begränsade insatser kan jordbrukarna nu få möjlighet att få en mångsidigare odling och nya idéer för sitt arbete.

Genom modellfarmer som introducerar nya grödor, fiskdammar och palmoljeodlingar ges nya resurser åt fattiga jordbrukare. Och det här är bara en del av det projekt som FSPM sedan början av 2007 understöder på öarna Mindanao och Leyte i Filippinerna. Förskola erbjuds för barn för att ge dem en bra start i livet och även yrkesträning för ungdomar för att ge dem bättre möjligheter att få ett jobb.

FSPM är medlemsorganisation i FS och alla FSPM:s projekt för utvecklingssamarbete ingår i FS´ program för utvecklingssamarbete – läs mer på www.frikyrkligsamverkan.fi