MISSION

Karta_över_missionen_FSPM

Kartan visar i vilka länder FSPM understöder missionärer.

Idag bedrivs FSPM:s mission i samarbete med existerande lokala församlingar. Missionsarbetet innebär ofta stöd och hjälp till samarbetspartnerna för att de ska kunna ge sitt folk praktisk och social hjälp. Även församlingsbyggande samarbete pågår hela tiden i olika former.

Mission i Tanzania, Filippinerna och Tyskland

De missionärer som är utsända av FSPM idag arbetar i Tanzania och Filippinerna. Maria Holmberg arbetar främst med några av de projekt för utvecklingssamarbete som FSPM understöder i Tanzania. Hennes största insats är genom experthjälp i form av ett miljöprojekt.
Hanna och Jan-Erik Nyman arbetar också i Tanzania. Hanna fokuserar på att hjälpa äldre, änkor och föräldralösa barn samtidigt som hon arbetar deltid med bokföring och handledning av ett par av projekten för utvecklingssamarbete. Jan-Erik arbetar med radiomission. Jan-Erik övervakar ett av FSPM:s projekt för utvecklingssamarbete i Arusha, Tanzania. Jan-Erik är också regionansvarig för IBRA Medias arbete i östra, centrala och södra Afrika. (IBRA Media är en internationell kristen mediaorganisation).
Andreas och Laila Pettersson är anställda vid det mångsidiga projektet för utvecklingssamarbete i Filippinerna. Laila ansvarar för förskolan och dess utveckling, medan Andreas ansvarar för modellfarmverksamheten och har ett övergripande projektansvar för de olika delarna av projektet. Vid sidan av arbetar de också med församlingsarbete.
Christina och Steve Walent arbetar med församlingsplantering och lärjungaträning i Tyskland. Christina är utsänd som missionär i Tyskland av Filadelfia Närpes, stödet från församlingen kanaliseras via FSPM.

Missionsarbetet finansieras genom de finlandssvenska pingstförsamlingarnas understöd medan de pengar som kanaliseras från Utrikesministeriet endast går till projekten för utvecklingssamarbete.

Det församlingsbyggande samarbetet mellan finlandssvenska pingstförsamlingar och församlingarna i syd kan bestå av pastorsseminarier, kampanjer, stöd till kyrkbyggen, bibelskolestipendier, undervisning på bibelskolor mm.

Historik

Redan i början av 1900-talet reste människor från Finlandssvenska Pingst till andra länder för att starta församlingar. Tidigt reste man till Kina, Indien och Mongoliet. I slutet av 30-talet till Afrika. Det största antalet missionärer hade finlandssvenska Pingst på 70-talet. År 1976 var 24 personer (plus barnen) utsända till Tanzania, Thailand, Burundi, Brasilien, Indien men även Grönland, Island och Belgien.

Då handlade det ofta om pionjärinsatser och församlingsbygge – numera är antalet missionärer färre, men församlingsrörelserna är ofta desto större. Till exempel i Tanzania samarbetar FSPM med ett nationellt pingstsamfund (som startades på 30-talet av svenska och finlandssvenska missionärer) som har ca 250 000 medlemmar.