Hiyaw Tesfa Training Center

Ett projekt för utvecklingssamarbete administrerat av FSPM med stöd av Utrikesministeriet.

Bakgrund

Media i Etiopien är begränsad och myndigheterna styr de flesta mediekanaler, endast några få kommersiella aktörer finns. Många journalister har liten eller ingen utbildning vilket leder till låg kvalité på de program som sänds samt brott mot etiska principer inom media. Det är svårt för det civila samhället att göra sin röst hörd och därmed delta i demokratiska processer men det breda utbudet av media och det ökande användandet av internet har lett till att människor blivit mer medvetna och vill på ett konstruktivt sätt bidra till utvecklingen av samhället.

Projektmål

Målet för projektet är att erbjuda en utbildning av god kvalité som leder till att fler mediaproducenter har en god grund för sitt arbete både kunskapsmässigt och etiskt. Det långsiktiga målet är att skapa positiv förändring i samhället i form av demokratiska processer och opartisk media.

Aktiviteter och resultat

Genom projektet kommer man att utveckla och erbjuda en 23 veckors ”certifikatkurs” för blivande radio- och TV-producenter. Kursen består till 50 % av teori och till 50 % av praktik. Kursen som är 23 veckor lång kommer att startas 2015 för uppskattningsvis 15 elever. Under året kommer man att välja ut och hyra lokaler för utbildningen. Man kommer att ta del av kursmaterial från Habari Maalum College i Tanzania och översätta och anpassa den till den etiopiska kontexten. Nytt kursmaterial kommer också att arbetas fram vid behov. Under året kommer man att anställa lärare och marknadsföra utbildningen. Nödvändig utrustning kommer att inskaffas.

Problem/behov av förändring

Deltagarna kommer att betala en avgift för kursen för att säkra att man redan från början planerar för hur verksamheten ska kunna fortgå utan stödet från Finland i framtiden. Risken finns att personer med intresse och passion för journalistik inte har råd att betala avgiften. En annan utmaning är att tullavgifterna kan vara höga vid importerandet av den medieutrustning som behövs för kursen.

Framtidsutsikter/slutsats

I framtiden ska kursen finansieras med hjälp av kursavgiften och eventuellt andra lokala inkomstkällor, t.ex. kan medieutrustningen kan användas för kommersiellt arbete som kan ge en inkomst. De studerande som gått igenom kursen blir ett välbehövligt tillskott av utbildade medieproducenter i landet och utbildningen ger dem också personligen bättre möjligheter till arbete.

Total budget för 2015-2017
2015: 88.000 €
2016: 52.000 €
2017: 52.000 €

Organisationens svenska namn Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn Hiyaw Tesfa Training Center
Projektplats Addis Abeba, Etiopien
År projektet initierades 2010
Lokal samarbetspartner Hiyaw Tesfa Projektledare: Nega Feleke