Bli volontär


Det finns mycket du kan göra som volontär. Du kan arbeta vid något att våra projekt i Asien eller Afrika.

Volontärsskap

Genom de finlandssvenska pingstförsamlingarna och FSPM finns det möjlighet att åka ut som volontär för att engagera sig i projekt för utvecklingssamarbete samt missionsarbete i olika länder. Volontärinsatser ger församlingsmedlemmar tillfälle att bekanta sig mer med det arbete som församlingarna understöder i utvecklingsländer. Det är ett tillfälle för den enskilda personen att göra en insats och få en upplevelse att minnas för livet. Samtidigt är det en viktig insats för att garantera framtida intresse och engagemang för mission och utvecklingssamarbete inom församlingarna. En volontärinsats är inte skild från resten av utvecklingssamarbetet och missionsarbetet utan är kopplat till detta och del av en längre strategi.

Volontärmöjligheterna riktar sig i första hand till församlingarnas egna medlemmar som vill göra en insats inom något av de projekt för utvecklingssamarbete eller det missionsarbete som församlingarna genomför och stöder via FSPM. Hör av dig till FSPM så hittar vi en lösning som passar bäst för dig.

FSPM har en manual för volontärers engagemanget, ladda ner den här. Boken kan även beställas från FSPM kontoret.

Stöd volontärer

När du stöder volontärerna stöder du en framtida missionärsgeneration eller även en äldre generation som vill sätta sin tid på att tjäna i våra projekt. Våra volontärer har den senaste tiden åkt till Filippinerna och Tanzania.

Vill du stöda en framtida missionärsgeneration ekonomiskt så kan du göra det via FSPMs konto/volontärfonden med ref.numret 1465. För mera information on donationer till FSPM besök vår donationssida.

Instruktioner för volontärinsatser_A5-FINAL_red