Anti-drog projekt

Ett projekt för utvecklingssamarbete administrerat av FSPM med stöd av Utrikesministeriet. 

Bakgrund
Under de två konflikter som drabbade Burundi 1972 och mellan 1993 och 2005 flydde en halv miljon människor landet. Andra samlades i flyktingläger inom landet. Idag skickas tusentals personer tillbaka till Burundi från grannländerna. De återvändande flyktingarna saknar ofta yrkeskunskaper och har svårt att få jobb, de som bott i flyktingläger har ofta blivit beroende av andra. Många lever i stor fattigdom och börjar använda droger och blir därmed mer utsatta för sjukdomar. Många är i behov av utbildning eller yrkesträning för att kunna ta sig ur fattigdomen. Myndigheterna i landet arbetar med integrering av återvändande flyktingar men saknar konkreta åtgärder för att hjälpa drogmissbrukare.

Projektmål
Målet med projektet är att hjälpa drogmissbrukare, med fokus på återvändande flyktingar, att integreras i samhället. Man har som mål att under projektperioden hjälpa ca 300 drogmissbrukare att få jobb och leva ett normalt liv.

Aktiviteter och resultat
Under året ska ca 60 personer som använder droger erbjudas olika sorters yrkesträning och utbildning, så att de sedan ska kunna arbeta med mattvävning, sömnad, bakning eller murning. Utbildningen kommer att genomföras i ett center som redan finns men som behöver rustas upp. Projektet köper in cement, dörrar och fönster och står för kostnaden för expertbyggarbetskraft och målning.

Den lokala kyrkan bidrar genom att samla in övrigt byggmaterial, såsom tegelstenar, timmer pålar etc. Träningen görs av personer med erfarenhet av att ge utbildning till drogberoende personer. De personer som fått utbildning kommer att delas in i grupper för att tillsammans jobba med inkomstgenererande verksamheter.

Framtidsutsikter/slutsats
Efter att projektstödet avslutas kommer den lokala kyrkan och de lokala myndigheterna att ha ansvaret för träningscentret där man kommer att fortsätta utbilda drogmissbrukare. Deltagarna i kurserna ska själva bidra med en liten summa för upprätthållandet av centret.

Total budget för 2015 – 2017
2015: 72 000 €
2016: 31 000 €
2017: 31 000 €

 

 

Organisationens svenska namn Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn Anti-drog projekt / Drug Abuse Youth Reintegration Project
Projektplats Nyanza Lac, Burundi
År projektet initierades
2015
Lokal samarbetspartner Pentecostal Churches Community in Burundi, CEPBU (ägare av projektet). Pingstsamfundet i Burundi. Projektansvarig: Francois Ntiranyibagira.