Gatubarn i Dodoma


Ett projekt för utvecklingssamarbete administrerat av FSPM med stöd av Utrikesministeriet

Bakgrund

I Tanzanias huvudstad Dodoma har myndigheterna identifierat ca 500 gatubarn. De utgör en mycket marginaliserad grupp. Arbetslöshet, familjesplittring, fattigdom och HIV/Aids är orsaker till att många barn lever på gatan. De har ofta blivit utnyttjade, misslyckats i skolan, förlorat sina föräldrar och måste utstå grupptryck. På gatan hamnar de ofta i kriminalitet och blir utsatta för våld av polis, vuxna eller rivaliserande gäng. Vissa blir även indragna i prostitution och riskerar att få HIV/Aids. Deras drömmar och potential kränks vilket leder till hopplöshet och dåligt självförtroende. Ofta känner varken de själva eller vuxna till deras rättigheter och samhället tar inte tillräckligt ansvar för gatubarnen.

Projektmål

Målet är att göra föräldralösa barn och gatubarns problem, erfarenhet, behov och önskemål kända i samhället så att samhället i sin tur kan ta ansvar för barnen och möta deras behov gällande bl.a. mat, kläder och boende.

Aktiviteter och reslutat

Under året kommer man att identifiera intressenterna för projektet och arrangera möten med dem. Möten kommer att arrangeras för att skapa medvetenhet kring gatubarns och föräldralösa barns rättigheter, behov, potential och utmaningar. Man kommer också att starta en stödgrupp för den klubb som man senare kommer att starta. Klubben kommer att vara en mötesplats där föräldralösa barn och gatubarn kan träffas och leka och sporta, lära känna varandra och diskutera sina rättigheter och andra angelägenheter. Man kommer att identifiera gatubarn och föräldralösa barn som behöver hjälp genom projektet.

Problem/behov av förändring

Det finns en risk att lokala myndigheter inte kommer att delta i verksamheten i så stor utsträckning i brist på intresse. För att undvika detta kommer man att ordna möten och förklara vikten av arbetet och uppmuntra dem att bidra.

Framtidsutsikter/slutsats

I början kommer fokus att ligga på att skapa strukturer för projektet och medvetandegöra intressenter om gatubarns och föräldralösa barns situation. De kommande åren kommer man att utöka arbetet till att konkret hjälpa barnen med det de behöver, t.ex. boende, kläder, mat och utbildning. Projektets lokaler kommer ibland att hyras ut för att skapa en inkomst till verksamheten.

Total budget för 2015-2017

2015: 65.000 €
2016: 40.000 €
2017: 40.000 €

Organisationens svenska namn Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn Gatubarn i Dodoma / Children Empowerment
Projektplats Dodoma Municipality, Dodoma region, Tanzania
År projektet initierades 2015
Lokal samarbetspartner
Free Pentecostal Church in Tanzania (FPCT) (ägare av projektet), huvudkontor i Dar Es Salaam, mångårig samarbetspartner.