Lantbruksutveckling och utbildning

Ett projekt för utvecklingssamarbete administrerat av FSPM med stöd av Utrikesministeriet.

Bakgrund

Politisk oro och väpnade konflikter har under lång tid orsakat fattigdom, föräldralöshet och bristande utbildningsmöjligheter för barn och unga. I en miljö som präglas av osäkerhet pga. etniska konflikter och våldsamheter, behövs nya tankar om hur man kan bygga upp ett bättre liv. Genom ett kombinerat program för omsorg av barn genom daghem och skola, modelljordbruk och utbildning av ledare är projektet avsett för att lindra den utbredda fattigdomen och bristen på utbildning på projektområdet. Projektet utgörs av flera olika insatser för att stöda de fattiga i olika byar på ön Mindanao, liksom även på grannön Leyte. Olika mindre farmprojekt (fiskodling, getfarmer, ankfarmer och ekologisk odling) har startats för att ge nya modeller för hur man på landsbygden kan diversifiera sin produktion för att öka sina inkomster.

Projektmål
Målsättningen med projektet är att hjälpa de lokala samarbetsorganisationerna på Mindanao och Leyte att utvidga sina hjälpprogram till att nå ännu fler barn och unga. Det förverkligas genom: 1. Lantbruksutveckling genom modell-lantbruk 2. Lindring av fattigdomens effekter och grundutbildning för barn och unga genom daghem och skola. 3. Kapacitetsutveckling genom ledarutbildning.

Aktiviteter och resultat
Landsbygdsutvecklingsprojektet har alltså tre olika delar: modelljordbruk för att inspirera och handleda till en mångsidigare produktion, hjälp för fattiga familjer genom daghem och skoltjänster, samt ledarskapsseminarier av lokala ledare. Verksamheten förutsätter på någon plats bygge av daghemsbyggnad eftersom lämpliga byggnader inte finns tillgängliga, men på andra platser handlar det om att utvidga och renovera befintliga byggnader. Under perioden utvecklas utbildningsverksamheten på Samal Island (nära Davao City), nya kurscentra utvecklas på flera platser för att ge unga tillgång till träning.

Problem/behov av förändring
Verksamheten kan på en del håll drabbas av oförutsedda komplikationer som social oro, naturfenomen som översvämningar. Kursförändringar har varit en utmaning i planeringen.

Framtidsutsikter/slutsats
Daghemsverksamheten liksom övrig utbildningsverksamhet har goda utsikter att fungera på lokala avgifter, medan modelljordbruksrörelsen sprider kunskaper och nya metoder från farmare till farmare. Verksamhetens tyngdpunkt flyttas under perioden till Leyte. Projektstödet avslutas i början av 2019.

Total budget för 2015-2018
2015: 182.000 €
2016: 90.000 €
2017: 88.000 €
2018: 37.000 €

Organisationens svenska namn Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn Multi-Rural Development Project
Projektplats Mindanao och Leyte, Filippinerna
År projektet initierades
2007
Lokal samarbetspartner FHP Development Foundation, Inc.