OM OSS

Om oss bild_2
Vad är FSPM?

FSPM är de finlandssvenska pingstförsamlingarnas* gemensamma organisation för koordination av utlandsarbetet. Utlandsarbetet består i dagens läge av 1 utvecklingsprojekt i Burundi i områden där stora behov finns att möta samt de missionsinsatser som görs via våra utsända missionärer. Vi vill hjälpa fattiga och marginaliserade människor till en drägligare livssituation.

FSPM är en medlemsorganisation till Frikyrklig samverkan (FS). FS får ekonomiskt stöd av utrikesministeriet – pengar som används av FS medlemsorganisationer för de olika utvecklingsprojekten. FSPM ansvarar för de projekt som stöds av Utrikesministeriet när det gäller planering, uppföljning, administration etc. Vi samlar också själva in medel för verksamheten utöver det stöd som vi får från Utrikesministeriet. Den som vill bidra ekonomiskt till utvecklingsarbetet kan använda sig av bank- och kontouppgifter som finns på sidan ”Bli understödjare”. Vi är tacksamma för all den support som ni givare bidrar med!

FSPM fungerar som juridisk arbetsgivare för de medarbetare som är stationerade i utlandet och arbetar med projekten.

FSPM arbetar också med att informera om utlandsarbetet till understödjare, samarbetsorganisationerna och allmänheten genom exempelvis hemsidan, nyhetsbrev och tidningsartiklar. På detta sätt kan vi medvetandegöra människor om den utsatta situation som fattiga och marginaliserade personer i utvecklingsländer ofta lever i.

För mer information kontakta verksamhetsledare Maria Prost epost: maria.prost[at]fspm.fi.

Några nyckelord

Finlandssvensk
Vår bas för verksamheten finns i Svenskfinland. FSPM = Finlands svenska Pingstmission r.f. = de finlandssvenska pingstförsamlingarnas gemensamma organisation för missions- och utvecklingssamarbete.

Medborgarorganisation
FSPM är en medborgarorganisation som samarbetar med motsvarande medborgarorganisationer i tredje världen.

Mottagarorienterad
Utvecklingssamarbetsprojekten formas utifrån mottagarnas behov.

Långsiktigt samarbete
Det mesta av utvecklingssamarbetet kanaliseras in i långsiktiga projekt.

*Medlemmar i FSPM rf:

Taborförsamlingen
66220 Bergö

Filadelfiaförsamlingen
Nordenskiöldsgatan 22, 06100 Borgå

Betesdaförsamlingen / Pingstkyrkan Raseborg
Långgatan 19, 10600 Ekenäs

Filadelfiaförsamlingen / Filahelsinki
Albertsgatan 31, 00180 Helsingfors

Elimförsamlingen
Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad

Betelförsamlingen
Centralgatan 73, PB 25, 10301 Karis                                                                                                                 

Församlingen Ny Start
Långbrogatan 10 A, 67100 Karleby                                                                

Filadelfiaförsamlingen
66200 Korsnäs

Betesdaförsamlingen
66580 Kuni

Elimförsamlingen
Funisbackvägen 6, 66530 Kvevlax

Salemförsamlingen
Gustaf Adolfsgatan 19, 66900 Nykarleby

Filadelfiaförsamlingen
Claresundsvägen 8, 64200 Närpes

Betelförsamlingen Oxkangar
Malaktvägen, 66800 Oravais

Filadelfiaförsamlingen
Skolgatan 13, 21600 Pargas

Pörtom-Petalax Pingstförsamling
66240 Petalax

Sibbo: Betaniaförsamlingen
Stora Byvägen 34, 04130 Sibbo

Sionförsamlingen Simsalö
Boxvägen 656, 01190 Box

Solf Fria Församling
Solfväg 202, 65450 Solf

Särkimo Fria Församling
Ulotvägen 86, 66640 Maxmo

Sionförsamlingen
Skeppsgatan 11, 65100 Vasa

Vassor Fria Församling
66590 Vassor

Vålax Pingstförsamling
Vålaxvägen 839, 07450 Vålax

Vörå frikyrkoförsamling
Vöråvägen 32, 66600 Vörå

Pingstförsamlingen
Matrosgatan 1, 22100 Mariehamn, Åland

Samaria rf, Borgå

Betlehemföreningen rf, Borgå