Bli fadder

fadderbild_2
Det finns många barn som behöver din hjälp. Du kan bli fadder för ett barn i Indien, Tanzania, eller Thailand.

Indien
När du blir fadder för ett barn i Indien hjälper du ett fattigt barn att få gå i skola – en möjlighet som det barnet kanske aldrig hade fått annars. Du får ett personligt fadderbarn som du får ett foto på samt uppgifter om barnet. Två gånger per år får du också brev från barnet och information om dess skolbetyg, samt information från FSPM.
Som fadder till ett barn i Indien ger du 25€/månad. Du kan även välja att betala in hela årets stöd på en gång eller på något annat sätt som passar dig. 

Tanzania
När du blir fadder för barnen i Tanzania hjälper du alla barn som får stöd genom projektet för funktionshindrade barns rättigheter. Du får alltså inte ett personligt fadderbarn utan stödet fördelas så att alla kan få hjälp. Genom stödet som går till barnen kommer medvetandegörande aktiviteter att genomföras. Man kommer att informera om funktionshindrades rättigheter i skolor och byar men också för enskilda familjer som har barn med funktionshinder. Detta är en viktig del av arbetet eftersom många fortfarande tror på negativa myter om funktionshindrade. De göms därför ofta undan i hemmet och får inte gå i skola eller delta i samhället som alla andra. Genom projektet kommer barnen dessutom att få konkret hjälp genom stöd för att köpa bl.a. skoluniform och skolväska.
Som fadder till barnen i Tanzania ger du 25€/månad.

Thailand
Finländska faddrar understöder barn på barnhemmet Betania och flickhemmet Home of Hope and Mercy i Thailand. Just nu finns behov av faddrar till flickhemmet. Man kan få ett personligt fadderbarn som man får information om samt ett brev eller två per år och ett nytt foto varje år. Stödet man ger som fadder jämnas ändå ut mellan alla barn på hemmet, på så sätt blir inte ett barn utan hjälp om det inte finns tillräckligt med faddrar.
Som fadder till barnen i Thailand ger du 35€/månad.

 

Du kan enkelt bli fadder genom att meddela ditt intresse via kontaktformuläret nedan. Du kan också ta direkt kontakt med en av våra kontaktpersoner för fadderverksamheten.
Hör av dig så hittar vi en lösning som passar bäst för dig.

  1. Namn *
    * Skriv ditt namn
  2. E-post *
    * Skriv in en giltig epostadress
  3. Meddelande *
    * Fyll i ditt meddelande