Bli fadder

fadderbild_2
Det finns många barn som behöver din hjälp. Du kan bli fadder för ett barn i Indien, Tanzania, eller Filippinerna.

Indien
När du blir fadder för ett barn i Indien hjälper du ett fattigt barn att få gå i skola – en möjlighet som det barnet kanske aldrig hade fått annars. Du får ett personligt fadderbarn som du får ett foto på samt uppgifter om barnet. Två gånger per år får du också brev från barnet och information om dess skolbetyg, samt information från FSPM.
Som fadder till ett barn i Indien ger du 28 €/månad. Du kan även välja att betala in hela årets stöd på en gång eller på något annat sätt som passar dig. 

Tanzania
När du blir fadder för barnen i Tanzania hjälper du alla barn som får stöd genom projektet för funktionshindrade barns rättigheter. Du får alltså inte ett personligt fadderbarn utan stödet fördelas så att alla kan få hjälp. Genom stödet som går till barnen kommer medvetandegörande aktiviteter att genomföras. Man kommer att informera om funktionshindrades rättigheter i skolor och byar men också för enskilda familjer som har barn med funktionshinder. Detta är en viktig del av arbetet eftersom många fortfarande tror på negativa myter om funktionshindrade. De göms därför ofta undan i hemmet och får inte gå i skola eller delta i samhället som alla andra. Genom projektet kommer barnen dessutom att få konkret hjälp genom stöd för att köpa bl.a. skoluniform och skolväska.
Som fadder till barnen i Tanzania ger du 28 €/månad.

Filippinerna
När du blir fadder för ett barn på Filippinerna hjälper du så att ett barn med funktionsnedsättning eller ett fattigt barn får möjlighet att gå i skola. Du får ett personligt fadderbarn och information direkt från Filippinerna. Som fadder till ett barn i Filippinerna ger du 28 €/månad.

Thailand
När du blir fadder för ett barn i Thailand hjälper du så att ett barn från en fattig, splittrad eller på annat sätt utsatt familj får möjlighet att bo på barnhemmet Betania (Bethany Home) och kan studera. Barnen kommer från olika trosinriktningar och går i närliggande skolor – allt från förskola till yrkesskolor och universitet. Du får ett personligt fadderbarn och fadderkoordinatorn i Finland sänder dig regelbunden information om barnet och om barnhemmet Betania.

Du kan enkelt bli fadder genom att meddela ditt intresse via kontaktformuläret nedan. Du kan också ta direkt kontakt med en av våra kontaktpersoner för fadderverksamheten.

Hör av dig så hittar vi en lösning som passar bäst för dig.

  1. Namn *
    * Skriv ditt namn
  2. E-post *
    * Skriv in en giltig epostadress
  3. Meddelande *
    * Fyll i ditt meddelande