Tanzania

Tanzania är det land där FSPM understöder flest biståndsprojekt. FSPM samarbetar med Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) i samtliga projekt. FPCT har ca 250 000 medlemmar utöver hela landet.

Biståndsprojekten är inriktade på utbildning i olika former. På vissa platser byggs och understöds större skolor för flera hundra elever och på andra platser handlar det om kortare kurser och seminarier med olika teman beroende på målgruppen. Vi strävar efter att hålla en hög standard på utbildningen – och det ger resultat! Lärarutbildningen i Biharamulo blev år 2012 utsedd till regionens bästa lärarutbildning baserat på resultaten av de nationella proven.

Genom personalbiståndet stöds finländsk personal för att åka ut i fält och göra en expertinsats för att hjälpa våra samarbetspartners och målgrupper i landet. Läs mer om de olika projekten på respektive projektsida.

FSPM är medlemsorganisation i FS och alla FSPM:s biståndsprojekt ingår i FS biståndsprogram – läs mer på www.frikyrkligsamverkan.fi