KONTAKT

Finlands Svenska Pingstmission r.f. – FSPM
Adress: Stora Byvägen 34, 04130 Sibbo

FSPM på Facebook: www.facebook.com/fspmfinland

Penninginsamlingstillstånd

Finland, utom Åland:
Tillståndsnummer RA/2017/534 utfärdat 18.05.2017
Giltighetstid 18.5.2017-30.6.2018

Åland:
Dnr: ÅLR 2017/4875 utfärdat 27.6.2017
Giltighetstid 27.6.2017-26.6.2018

Anställd personal

Verksamhetsledare Gabriel Grönroos
Tel: +358 40 51 80 859
E-post: gabriel@fspm.fi

Kontorsansvarig Gun-Britt Sandström
Tel: +358 50 59 24 920
E-post: gunbritt@fspm.fi

Ansvarspersoner

Indien fadderkontakt Bianca Holmberg
E-post: bianca.je.holmberg@gmail.com

Tanzania fadderkontakt Gun-Britt Sandström
E-post: gunbritt@fspm.fi

FSPM:s styrelse

Ordförande Kenneth Grönroos
Tel: +358 400 56 33 05
E-post: kenneth@fspm.fi

Vice ordförande Stanley Holmberg
Tel: +358 50 46 25 023
E-post: stanley.holmberg@kolumbus.fi

Johan Forsbäck
Tel: +358 41 52 72 029
E-post: johan.forsback@filadelfia.fi

Niklas Andersson
Tel: +358 50 55 97 156
E-post: niklasa78@gmail.com

Magnus Forsén
E-post: magnus.forsen@live.com

Magnus Mikander
E-post: magnus.mikander@gmail.com

Anders Olin
Epost: anders.olin@sion.fi