KONTAKT

Finlands svenska Pingstmission r.f. – FSPM
Adress: Stora Byvägen 34, 04130 Sibbo

FSPM på Facebook: www.facebook.com/fspmfinland

Anställd personal

Verksamhetsledare Gabriel Grönroos
Tel: +358 40 51 80 859
E-post: gabriel@fspm.fi

Kontorsansvarig Gun-Britt Sandström
Tel: +358 50 59 24 920
E-post: gunbritt@fspm.fi

Informatör Robin Lindberg
Tel. +358 50 32 45 898
E-post: robin.lindberg@fspm.fi

Ansvarspersoner

Indien fadderkontakt Bianca Holmberg
E-post: bianca.holmberg@gmail.com

Tanzania fadderkontakt Gun-Britt Sandström
E-post: gunbritt@fspm.fi

FSPM:s styrelse

Ordförande Kenneth Grönroos
Tel: +358 400 56 33 05
E-post: kenneth@fspm.fi

Vice ordförande Stanley Holmberg
Tel: +358 50 46 25 023
E-post: stanley.holmberg@kolumbus.fi

Kerstin West
Tel: +358 50 31 30 873
E-post: west.kerstin@gmail.com

Patrik Hellström
Tel: +358 50 52 47 242
E-post: patrik.hellstrom@gmail.com

Anette Häggblom
Tel: +358 45 73 42 87 44
E-post: anette.haggblom@ha.ax

Johan Forsbäck
Tel: +358 41 52 72 029
E-post: johan.forsback@filadelfia.fi

Niklas Andersson
Tel: +358 50 55 97 156
E-post: niklasa78@gmail.com