KONTAKT

Kontoret:
Finlands Svenska Pingstmission r.f. – FSPM

Stationsvägen 1
68600 Jakobstad
FSPM på Facebook: www.facebook.com/fspmfinland

Anställd personal

Verksamhetsledare Maria Prost
Tel: +358 44 322 1260
E-post: maria.prost@fspm.fi

Projektledare Oskar Sjöberg
Tel: +358 50 320 0300
E-post: oskar@fspm.fi

Ansvarspersoner

Indien fadderkontakt Nora Sjöholm
E-post: nora.sjoholm@gmail.com

Filippinerna fadderkontakt Amanda Ehn
E-post: amanda.ehn@sion.fi

Thailand fadderkontakt Gun Khattab
E-post: gunkhattab@gmail.com

Tanzania fadderkontakt Maria Prost
E-post: maria.prost@fspm.fi

Penninginsamlingstillstånd

Finland, utom Åland:
Tillståndsnummer RA/2020/918 utfärdat 30.7.2020
Giltighetstid fr.o.m. 30.7.2020

Åland:
Dnr: ÅLR 2020/9013 utfärdat 26.11.2020
Giltighetstid 28.11.2020-27.11.2021


FSPM:s styrelse

Patrik Hellström, ordförande
Tel: +358 50 524 7242
E-post: patrik.hellstrom@gmail.com

Magnus Mikander, viceordförande
Tel: +358 50 076 1289
E-post: magnus.mikander@gmail.com

Magnus Forsén
E-post: magnus.forsen@live.com

Stanley Holmberg
Tel: +358 50 46 25 023
E-post: stanley.holmberg@kolumbus.fi

Tiina Liimatainen
E-post: tinde_84@hotmail.com

Inger Nylund
E-post: inger@brev.fi

Anders Olin
Epost: anders.olin@sion.fi