Maria Holmberg, Tanzania

MariaHolmbergMaria Holmberg har arbetat som missionär i Tanzania sedan 1984. Idag arbetar hon med några av de projekt för utvecklingssamarbete som FSPM understöder i Tanzania i samarbete med den lokala församlingen. Just nu arbetar hon främst med miljöundervisning runtom i Tanzania via Free Pentecostal Church of Tanzanias enheter/församlingar. Målgruppen för arbetet är vanliga bybor som ovetande bidrar till miljöförstöring. De får reda på hur man kan få ett bra liv genom att vårda miljön och använda det som finns på ett förståndigt sätt.

Hur kom det sig att du åkte ut som missionär?
– Jag blev tillfrågad om jag kunde hjälpa till i Uyovu (där jag har växt upp) med sykurser för kvinnor och jag kände att det var rätt.

Vad motiverar dig i arbetet?
– Jag vill se tanzanierna klara sig själva utan hjälp utifrån. Jag tror att de som fortfarande är fattiga kan ta sig upp ur fattigdomen när de inser att de har egna resurser och får lära sig att använda dem.


Följande finlandssvenska pingstförsamlingar understöder Marias arbete:
Filadelfia, Närpes (utsändande församling)
Tabor, Bergö
Filadelfia, Borgå
Elim, Jakobstad
Betesda, Kuni
Salem, Nykarleby
Betania, Sibbo
Sion, Simsalö
Särkimo fria församling

Läs mer om Marias arbete här: Experthjälp: miljöarbete