Andreas och Laila Pettersson, Filippinerna

På Filippinerna bor Andreas och Laila Pettersson med sin son Alfred. De har arbetat som missionärer på Filippinerna sedan år 2008. Andreas och Laila arbetar med projektet för utvecklingssamarbete på Filippinerna men vid sidan av vill de sprida evangeliet på ett enkelt och lättförståeligt sätt som kan reproduceras av vanliga filippinska människor. De försöker skala bort så mycket som möjligt av det som inte är nödvändigt och fokuserar på att göra lärjungar, hjälpa de utsatta och följa Jesu kärleksbud. De fokuserar på att hjälpa redan troende men framför allt på de som inte ännu känner Jesus.  

Hur kom det sig att ni blev missionärer?
– Jag åkte iväg som volontär år 2001 och blev mycket intresserad av mission, berättar Andreas. Efter att jag gifte mig med Laila, som kommer från Leyte på Filippinerna, började vi tillsammans hjälpa andra människor i Filippinerna.

Vad är er motivation i arbetet?
Det som motiverar oss i missionsarbetet är kärleken till Jesus, de förlorade och de utsatta.


Följande församlingar understöder Laila och Andreas arbete:

Betel, Karis
Betel, Oxkangar
Betesda, Ekenäs
Betesda, Kuni
Elimförsamlingen, Billdal, Sverige
Elim, Kvevlax
Filadelfia, Borgå
Filadelfia Gällevare, Sverige
Filadelfia, Pargas
Filadelfia, Vidsel, Sverige
Immanuelkyrkan, Borlänge, Sverige
Kungsportens kyrka, Husqvarna, Sverige
Pingstförsamlingen, Vålax
Pörtom-Petalax
Salem, Nykarleby
Sion, Vasa
Särkimo fria församling

Läs mer om det projekt för utvecklingssamarbete som Andreas och Laila är involverade i: Lantbruksutveckling och utbildning