Integrering av återvändande flyktingar

Ett projekt för utvecklingssamarbete administrerat av FSPM med stöd av Utrikesministeriet. 
Projektet stöds även av bland annat Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors.

Bakgrund

Hundratusentals burundier som tidigare bott i flyktingläger i Tanzania och andra grannländer har nu skickats tillbaka till Burundi. Många anländer till hemlandet utan vare sig resurser eller relationer. Projektet stöder samarbetspartnerns strävan att kunna ge sina återvändande landsmän en bättre möjlighet att återintegreras i samhället. Projektet är en del av landets och olika organisationers gemensamma ansträngningar för att hjälpa de återvändande flyktingarna att få en bättre start på den nya tillvaron utanför flyktinglägren.

Projektets mål

Målet med projektet är att återvändande flyktingar ska bli fullt återintegrerade i samhället. Målet är också att möjliggöra tillgången till grundläggande hälsovård i området samt att skapa bättre utkomstmöjligheter genom t.ex. tvåltillverkning och genom att utbilda sömmerskor.

Resultat och aktivitet

Under år 2015 kommer man att planera och arrangera träning för ledare inom de lokala kyrkorna inom frågor gällande integreringsarbete, katastrofförebyggande arbete och ledarskap. Man kommer också att arbeta med målgruppen för projektet för att engagera dem till att aktivt ta del i den verksamhet som projektet erbjuder. Man kommer att köpa in byggnadsmaterial för de 60 hus som ska byggas för de återvändande flyktingarna, distribuera materialet och börja bygga husen. 30 ungdomar kommer att få gå en sömnadskurs för att utveckla yrkesfärdigheter som de kan försörja sig på.

Problem och behov av förändringar

På grund av det politiska valet 2015 finns det risk för oroligheter och våldsamheter i landet, vilket eventuellt kan komma att påverka projektet negativt. Kraftiga regnfall kan förstöra hus och fördröja planerna. För att undvika detta kommer man att bygga husen under torrperioden.

Framtidsutsikter

Förhoppningen är att de som fått hjälp genom projektet ska bli integrerade i samhället och klara sig själva. Den upprustade hälsostationen kommer att fortsätta erbjuda vård till lokalbefolkningen.

Total budget för 2015 – 2017
2015: 78 000 €
2016: 44 000 €
2017: 44 000 €

Organisationens svenska namn Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn Returning refugee repatriation / Repatrieringsprojekt
Projektplats Nyanza Lac, Burundi
År projektet initierades
2009
Lokal samarbetspartner Pentecostal Churches Community in Burundi, CEPBU (ägare av projektet). Pingstsamfundet i Burundi. Projektansvarig: Francois Ntiranyibagira.